Yhteinen kehomme - vienti ja seuraaminen kansantanssissa

Kouluttaja ​Arttu Peltoniemi

Viennin ja seuraamisen vuoropuhelua syvemmällä tasolla. Työpajassa tutustutaan kansantanssin vienti-seurantatekniikkaan mm. sottiisin rytmien ja askelikkojen avulla. Kaikki tarvittavat askelikot opetetaan kurssin edetessä. Kurssin aikana edetään painonjakoharjoitusten kautta veto- ja työntövasteeseen ja koko kurssin ajan tehdään improvisaatioharjoituksia, joiden sisältö loppua kohti yhdistetään.
Työpajan aikana jokainen harjoittelee sekä viejän että seuraajan rooleja. Pyrimme myös etenemään siihen leikkiin, jossa viejä ja seuraaja vaihtuvat lennosta ilman sanallista sopimusta.

Arttu Peltoniemi on helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka tanssitaiteen tekemisen lisäksi opettaa kansantanssia, kontakti-improvisaatiota ja näyttämötaistelua. Tällä hetkellä Arttu tekee tanssinopettajan tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa.

​Pajan sijainti: ​Ilmoitetaan myöhemmin.​​​

​Ilmoittautumisohjeet
Maniapajoja järjestetään osallistujamäärästä riippuen yhdestä kolmeen kertaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Oheisesta taulukosta näet aikataulut tarkemmin.

Kurssipaikat varmistuvat syyskuun puoleen väliin mennessä ja ne ilmoitetaan sähköpostitse.
Huom. Toteutuakseen paja tarvitsee 10 osallistujaa.Mikäli kurssi peruuntuu ja jos korvaavaa kurssia ei löydy, rahat palautetaan asiakkaalle. Otamme ​tällöin asiakkaaseen henkilökohtaisesti yhteyttä.

Maniapajat 30 euroa/ paja, Maniapassilla 15 euroa. Ilmoittaudu pajaan ja osta Maniapassi Puodista.

Maniapajat toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa