​​Tunteet esiin kehotyöskentelyllä

​Kouluttajana Jyri Siimes

​Kehollisen tunneilmaisun pajassa keskitytään ilmaisun vapauttamiseen, reagointiin ja tilanteiden luomiseen. Jokainen ihminen on ilmaiseva olento ja koulutuksen aikana pyritään antamaan jokaiselle osallistujalle ajatuksia ja keinoja kehittää omaa tunne- ja tilanneilmaisuaan.  Aktiivinen läsnäolo ja näyttämöpelon voittaminen auttavat esiintyjää ja laajentavat ilmaisun skaalaa. "Tunneilmaisun idea on itse asiassa siinä, että lopettaa ilmaisemisen; antaa kehon vain olla ja reagoida toisiin ympärillä.", kirjoittaa Jyri.

Jyri Siimes on tamperelainen ohjaaja ja ilmaisutaidon opettaja. Hän on työskennellyt monien teatteriryhmien kanssa ympäri Suomea. Myös tanssijoiden kanssa työskentelystä hänellä on paljon kokemusta. Jyri kirjoittaa: "Mitä eroa itse asiassa on kehollisen teatterin ja tanssin välillä? No ei oikeastaan mitään - toinen vain nimetään toiseksi."

Aika:                 la 28.9 klo 9.00-11.45
Paikka:            Monitoimitalo 13, Wivi Lönn -Sali, Satakunnankatu 13,
                         Tampere

Ilmoittautumisohjeet
​Kurrsi on täynnä.

Maniapajat toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa