Yhteinen kehomme - vienti ja seuraaminen kansantanssissa

Kouluttaja ​Arttu Peltoniemi

Viennin ja seuraamisen vuoropuhelua syvemmällä tasolla. Työpajassa tutustutaan kansantanssin vienti-seurantatekniikkaan mm. sottiisin rytmien ja askelikkojen avulla. Kaikki tarvittavat askelikot opetetaan kurssin edetessä. Kurssin aikana edetään painonjakoharjoitusten kautta veto- ja työntövasteeseen ja koko kurssin ajan tehdään improvisaatioharjoituksia, joiden sisältö loppua kohti yhdistetään.
Työpajan aikana jokainen harjoittelee sekä viejän että seuraajan rooleja. Pyrimme myös etenemään siihen leikkiin, jossa viejä ja seuraaja vaihtuvat lennosta ilman sanallista sopimusta.

Arttu Peltoniemi on helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka tanssitaiteen tekemisen lisäksi opettaa kansantanssia, kontakti-improvisaatiota ja näyttämötaistelua. Tällä hetkellä Arttu tekee tanssinopettajan tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa.

​Pajaa ei toteuteta.

Alla olevasta taulukosta näet toteutuvat pajat.

Maniapajat toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa