Tanhujalostamo: "Laitonta, moraalitonta, mutta niin houkuttelevaa!"

Perjantai 24.9.2021 klo 14-17 Kulttuuritalo Laikku, musiikkisali, 3. krs, Keskustori 4, Tampere
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tanhujalostamoon ovat tervetulleita kaikki tanssista ja tanssin erilaisista ilmentymistä sekä sen moninaisista muodoista kiinnostuneet kuulijat ja keskustelijat. Tänä vuonna pureudumme mm. tanssikieltoon ja sen moniin historiallisiin syihin.

Tutkija Marko Tikan alustuksen aiheena on "Tanssikielto ja sen pitkä historia 1888-1948". Toisen maailmansodan aikana paritanssi kiellettiin suomalaisilta kokonaan neljän vuoden ajaksi. Tanssikielteisyydellä on meillä kuitenkin sotavuosien tanssikieltoa pitemmät juuret. Suomen historian dosentti, FT Marko Tikka kertoo kieltojen syistä ja seurauksista. Marko Tikka ja FT Seija-Leena Nevala julkaisivat 2020 Tieto-Finlandialla palkitun tutkimuksen Kielletyt leikit – Tanssin kieltämisen historia Suomessa 1888-1948.

Tanssintutkimuksen dosentin ja yliopettajan, FT Petri Hopun alustuksen teemana on: "Pojista ja tytöistä viejiin ja seuraajiin - Tanhun sukupuoliajattelun kehitys". Pohjoismainen kansantanssitoiminta rakentui aikanaan vahvasti paritanssien varaan, ja binäärinen sukupuolikäsitys muodosti pitkään keskeisen lähtökohdan kansantanssiharrastukselle. Tämä on kuitenkin alkanut muuttua, eikä jakoa ”poikiin” ja ”tyttöihin” enää pidetä itsestäänselvyytenä. Tutkija Petri Hoppu tarkastelee kansantanssin sukupuoliajattelun taustaa ja historiallista kehitystä sekä sen haastamista nykyaikana. 

Tilaisuuden päättää nurkkatanssit KanTaMus-hankkeen tapaan. Tervetuloa mukaan Tanhujalostamoon tuttuun tapaan Kulttuuritalo Laikulle! 

Kuvassa tanssinopettajat ja paritanssilähettiläät Petri Kauppinen ja Siiri Suoniemi, kuvaaja: Jukka Heinämäki